Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< december 2021 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
1
2
3
4
5
49
6
7
8
9
10
11
12
50
13
14
15
16
17
18
19
51
20
21
22
23
24
25
26
52
27
28
29
30
31
 
 

Rozekruisers Orde AMORC, Pronaos Osiris HarderwijkAdresgegevens Pronaos Osiris 2
3841DD Harderwijk
Postadres
Groot Hertoginnelaan 36
2517EH Den Haag
Telefoon
T 0320-230382

Pronaosconvocaties
1e zondag van de maand, 14.00 uur
(besloten alleen voor leden)


WAT IS DE A.M.O.R.C.?
De Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis, over de hele wereld bekend onder het letterwoord A.M.O.R.C., is een broederschap die zich wijdt aan het instandhouden en overdragen van de leringen die tot de mystieke traditie behoren. Haar leden - mannen en vrouwen - wijden zich aan het onderzoek, de studie en de toepassing van de spirituele wetten. Het doel van de Orde is, de mens uitzicht te bieden op een bestaan dat met zijn bestemming overeenkomt, doordat hij in harmonie leert leven met de creatieve en constructieve kosmische krachten.
De Orde legt sterk de nadruk op de vrijheid van geweten, de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting als fundamentele rechten voor ieder mens.
Zij stimuleert haar leden een leven te leiden dat gebaseerd is op waarheid, broederlijkheid, rechtvaardigheid en trouw, en ontwikkelt door middel van een beproefd systeem van informatie, oefeningen, experimenten en meditatie, het vermogen in hen de weg te vinden naar innerlijk begrip, kennis en zuiverheid die de bron van geluk en 'Diepe Vrede' zijn.

Het devies van de Orde
Het devies van De Rozekruisers Orde AMORC is: 'De grootst mogelijke verdraagzaamheid binnen de meest strikte onafhankelijkheid'. Dit houdt in dat zij nooit deel heeft uitgemaakt van een andere beweging of een ander genootschap en dat zij direct noch indirect met enige organisatie verbonden is. De Orde is geen godsdienst of kerk, en neemt geen politieke of maat-schappelijke standpunten in. Zij is volstrekt onafhankelijk, en het is juist deze onafhankelijkheid die haar in staat stelt de grootst mogelijke verdraagzaamheid te betrachten. Religieuze, politieke en maatschappelijke vraagstukken vormen binnen de Orde geen onderwerp van discussie; hieraan wordt strikt de hand gehouden.

Een spirituele broederschap
Elk lid kan, als hij of zij dat wenst, lid van de dichtstbijzijnde afdeling (Loge, Chapter of Pronaos) worden. Tijdens de bijeenkomsten, 'convocaties' genoemd, die alleen voor leden toegankelijk zijn, wordt een ritueel gevolgd en krijgen de leden aanvullend onderricht. Dit onderricht wordt gegeven door 'officianten', dat wil zeggen, leden van de afdeling die tijdelijk door de Grootloge zijn aangesteld. De convocaties vormen een aanvulling op de wekelijkse studie-avond die alle leden van de A.M.O.R.C. over de gehele wereld in de afzondering van hun eigen huis houden, bij voorkeur op donderdag. Deze universele activiteit van mannen en vrouwen, die op grote afstand van elkaar in volle harmonie gezamenlijk studeren en zich voor hetzelfde doel inzetten, brengt een sterke innerlijke en kosmische band tussen hen tot stand en is een van de factoren die ertoe bijdragen dat de toegewijde Rozekruisersleerling meesterschap over het zelf kan bereiken. Ieder lid wordt geleerd hoe hij of zij uit deze bundeling van gedachten optimaal profijt kan trekken. Deze individuele en collectieve benadering kan leiden tot het verkrijgen van diep mystieke en van universele kennis.« terug


Kerken en parochies - Religie