Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< maart 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
9
 
 
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
10
11
12
11
13
14
15
16
17
18
19
12
20
21
22
23
24
25
26
13
27
28
29
30
31
 
 

Op weg naar grootschalige zonne- en windenergie op de Noord-Veluwe

Op weg naar grootschalige zonne- en windenergie op de Noord-Veluwe
Geplaatst 4 juni 2020

In 2030 wordt ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt via zonne- en windenergie.

Dat is ongeveer tien keer meer dan nu. Hoe de regio dit wil gaan doen staat in het concept-plan Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe. De regiogemeenten vinden het belangrijk dat inwoners van de regio hun menig kunnen geven over het plan.

De regionale energiestrategie beschrijft hoe de regio Noord-Veluwe een bijdrage kan en wil leveren aan de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord; de doelstelling is om in 2030 in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalige zonne- en windenergie op land op te wekken en zodoende de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening).
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW werken samen aan de energiestrategie. Met medewerking van ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe ligt er nu een concept-plan.

Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit
De Noord-Veluwe verwacht 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. Op welke manier dit mogelijk is, is uitgewerkt in drie verschillende plannen. Elke variant beschrijft ‘zoeklocaties' waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) mogelijk kan zijn.

Duurzame warmtevoorziening
Een onderdeel van de regionale energiestrategie gaat over de duurzame warmtevoorziening. Hier staat beschreven welke warmtevraag de regio in 2030 heeft, welke duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn en welke warmte-infrastructuur gebruikt kan worden. Zo wordt bekeken of individuele all-electric oplossingen (zoals warmtepompen) mogelijk zijn en of een aantal plekken lokale warmtenetten kan krijgen. Regionaal liggen er ook kansen voor biogas. Als een groot gedeelte van de gebouwde omgeving over zal gaan op all-electric warmteoplossingen zal de electriciteitsvraag gaan stijgen in de regio. Dit heeft dan ook consequenties voor de elektriciteitsnetten.

Eerste stap naar energieneutrale regio
Tot aan oktober willen de regiogemeenten van zoveel mogelijk inwoners hun mening horen over het concept-plan. Later in juni zullen de inwoners hierover worden benaderd. Ook de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het waterschap bespreken in deze periode het concept-plan van de regionale energiestrategie. Daarna zal met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en uit de bestuurlijke besluitvorming worden gewerkt aan een definitieve energiestrategie, deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Zakelijk inkomensbeheer Financial Health
In Between Curtains en Carpets
Wok Inn Ermelo
Fit in 30 minuten per week Fitention Drielanden
Communicatie Harderwijk EMC Solutions